Co všechno vyčteme z pohybu těla?

Velkou část informací, kterou sdělujeme světu, sdělujeme nonverbálně. Řečí těla. Ve sportu pak můžeme trochu i nonverbální komunikaci převést na tréninková a měřitelná data.

Na článek navazuje pokračování

Výseč tréninku – tři sprinty s pevným startem

Saturace na pracujícím svalu – všechny úseky odjeté v zásadě lépe a lépe. Sportovec dokázal desaturovat na stále nižší hladiny kyslíku v pracujícím svalu, takže vliv únavy reálně nesledujeme, spíše jsem stále v režimu, kdy se do cvičení stále více a více zapracovává i technicky. Správě odstartovat není úplně jednoduché. Úroveň regenerace a resaturace není ideální, pro trénink čistě z fyziologického pohledu opakování a schopnosti desaturovat by bylo lepší mít delší odpočinky. Trénujeme ale techniku v základní verzi (absolutní nováček – netrénujeme fyzilogicky ale učíme se zatím abecedu – toto je důležité pro další hodnocení)

Pohyb v pánvi. U pevných startů z logiky věci dochází k pohybu, cílem tedy není primárně minimalizovat pohyb, ale spíše se podívat na trendy. A pohyb nám roste (!)

…a to i na hrudníku ! Jestli něco nechcete, tak takhle mávat hrudníkem.

 

 

Pokud nám takhle roste pohyb – je jasná jedna věc.Přestože z pohledu saturace trénujeme v zásadě dobře, biomechanika pohybu nám upadá a sportovec je nejspíše unaven spíše na poli nervosvalové koordinace, než substrátů ve svalech a nedostatku energie například. Proto je na místě úseky ukončit a zařadit pauzu či přejít na jinou formu tréninku.

Proto jsem zastáncem trenéra na tréniku, protože toto neuvidíte z wattmetru a jak je vidět, není to vidět ani z Moxy. Každý nástroj se hodí na něco jiného a v tomto případě, kd se jedná o začátečníka a velká část tréninku je právě spíše v režimu “učíme se daný sport”, potřebujeme nemít mentálně unaveného sportovce. Analýza pohybu nám k tomu může velmi dobře napomoci a být velmi solidním nástrojem – i například proto, že zjistíme, kdy už náš sportovec opoušít režim “učíme se sportovat” a měl by vstoupit do režimu “trénujeme”. Protože už prostě umí základní biomechaniku a můžeme se skutečně věnovat tréninku. 

Mimochodem, nemusí to být nutně vytrvalost, která se po takovémto těžkém trénink často (chybně) zařazuje. Přednášku na toto téma měl Pieter Timmermans loni na podzim na CykloKongresu 🙂

 

Na článek navazuje pokračování

You may also like...

Napsat komentář