Srovnání ventilačních a laktátových prahů

 

Odkaz na studie v pokračování článku

Jak lze prakticky využít laktát a ventilaci? Z klasických rampových testů umíme statisticky nalézt nějaké „zlomy“. Už jsem několikrát psal, že je to trochu marná práce, nicméně nějaké prahy či zóny jsme schopni stanovit. S jistou mírou pravděpodobnosti. Pokud toto připustím a množství námitek, které sám k této teorii mám, můžeme pokračovat se smysluplným využitím.

A tedy zejména otázky, jaké prahy máme používat? Protože krom měření kyslíku můžeme použít i jednodušší „Talk Test“. Neznáte? Přečtete odstavec a podle toho jak komfortně se Vám čte, tak stanovíme jednotlivé zóny. Velmi jednoduché a dle studí i vcelku dobře použitelná metoda – která mimochodem velmi dobře

Simona Spěšná na trati v Touškově – měřením dýchání v terénu se dá zjistit efektivita pohybu v technických pasážích, kdy wattmetr nelze použít

osvětluje fungování empirických trenérů. A ano, také podtrhuje fakt, proč nefunguje trénování „na dálku“. Trenér, který sportovce vidí je schopen identifikovat právě brzké zadýchání.

Běžné ventilační prahy stanovíme zejména a nejlépe poměrem mezi kyslíkem a oxidem uhličitým, který vydechujeme. Laktátový práh a křivky pak analyzujeme statisticky analýzou strmosti.

 

Prakticky – postavila se skupina sportovců a jela časovku na 40km a 5km. Jaká metodika výpočtu prahů byla „efektivnější“? Laktátem nebo analýzou dechu se dostanete k lepšímu odhadu výkonnosti?

Řešení si nechám ještě na další odstavec.

Nejdříve si popišme, k čemu jsme vlastně dospěli. V konceptu limitací se na tělo můžeme dívat jako na uzavřený celek, který má nějaké systémy. Ty na sebe navazují a interagují spolu. V cyklu kyslíku tělem, je dýchání na začátku celého procesu, laktát pak mnohem později.

Ano, časovkovou výkonnost odhadneme výrazně lépe pomocí ventilačních prahů.

 

Je to definitivně určující fakt? Nebo je to jen nastavením oné studie?

V „průměru“ (i dle mé zkušenosti) skutečně platí, že dýchání je primární limitací a jeho trénink dokáže velmi pomoci. Ale zrovna právě na konceptu limitací a dnešních zmíněných studií je krásně vidět, že celá problematika je individuální.

Pokud budu mít problém a prostor ke zlepšení na straně metabolismu, bude výhodnější trénovat podle laktátu. Pokud bude problém na straně dýchání, použiji ventilační prahy – a většinově budeme právě zde.

O tom je nastavení správného testovacího protokolu.

 

Odkaz na studie v pokračování článku

You may also like...

Napsat komentář