TT: sweet spot pro aerobní rozvoj

Pokud máte rychlá svalová vlákna, nízkou intenzitou je prakticky nezatížíte.

Což směřuje k benefitům sweet spot tréninku.

Link na studii

You may also like...

Napsat komentář