for fun: studie – je větší kocovina po kombinaci piva a vína?

Na blog jsem začal přidávat zajímavé sportovní studie, které mám nějakou dobu uložené. Nebo je najdu. A jedna z těch veřejně dostupných, která mě pobavila je třeba tato:

originál: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30753321/

Slušnou kocovinu mám mimochodem z nedávné události.

Překlad:

Abstrakt
Východiska: V rámci projektu se v roce 2015 uskutečnilo několik akcí: Kocovina způsobená alkoholem představuje významné, avšak nedostatečně prozkoumané celosvětové riziko a velkou socioekonomickou zátěž. Stará lidová moudra jako “Pivo před vínem a budeš se cítit dobře; víno před pivem a budeš se cítit divně” existují v mnoha jazycích. Není však jasné, zda tyto koncepty skutečně snižují závažnost kocoviny.

Cíle: Cílem této studie bylo zjistit vliv kombinace a pořadí konzumace piva a vína na intenzitu kocoviny.

Metody: V této víceramenné, paralelně kontrolované randomizované zkřížené intervenční studii s porovnáváním trojic byli účastníci rozděleni do trojic a náhodně přiřazeni podle věku, pohlaví, tělesného složení, návyků při pití alkoholu a četnosti kocoviny. Studijní skupina 1 konzumovala pivo do koncentrace alkoholu v dechu (BrAC) ≥ 0,05 % a poté víno do BrAC ≥ 0,11 % (naopak u studijní skupiny 2). Účastníci kontrolní skupiny konzumovali buď pouze pivo, nebo pouze víno. Druhý den intervence (crossover) o ≥1 wk později byly subjekty studijní skupiny přeřazeny do opačného pořadí pití. Subjekty kontrolní skupiny, které při první intervenci pily pouze pivo, dostaly v druhý den studie pouze víno (a naopak). Primárním cílovým ukazatelem byla závažnost kocoviny hodnocená podle stupnice Acute Hangover Scale v den následující po každé intervenci. Sekundárními cíli byly faktory související s intenzitou kocoviny.

Výsledky: Do studie bylo zařazeno 90 účastníků ve věku 19-40 let (průměrný věk 23,9 let), 50 % žen (studijní skupina 1 n = 31, studijní skupina 2 n = 31, kontrolní skupina n = 28). Druh ani pořadí konzumovaných alkoholických nápojů neměly významný vliv na intenzitu kocoviny (P > 0,05). Multivariační regresní analýzy odhalily vnímanou opilost a zvracení jako nejsilnější prediktory intenzity kocoviny.

Závěry: Naše zjištění vyvracejí tradiční mýty “Víno nebo zrno, ale nikdy ne obojí” a “Pivo před vínem a budeš se cítit dobře; víno před pivem a budeš se cítit divně” týkající se středně těžké až těžké intoxikace alkoholem, zatímco subjektivní známky postupující intoxikace byly potvrzeny jako přesné prediktory závažnosti kocoviny. Tato studie byla prospektivně zaregistrována u etické komise Univerzity Witten/Herdecke pod číslem 140/2016 a retrospektivně zaregistrována v německém registru klinických studií pod číslem DRKS00015285.

 

You may also like...

Napsat komentář