Délka schodu

Vnitřní prostředí v čase

Při zátěžových testech je extrémně důležité mít správný protokol. Dnes se podíváme na to, jak se mění vnitřní prostředí v závislosti na čase a jakou roli hraje i stupňovitých testů délka schodu.

V podcastu s Evženem Raševem jsme se bavili na toto téma, dnes se podíváme na konkrétní test a v něm naměřené hodnoty.

 

Schody jsou vcelku jemné, po 30W a délka schodu je naopak vcelku „krátká“. Pro potřeby tohoto testu byla dostačující, protože následoval ještě jiný druh měření s výrazně delším schodem ale zase na užším výkonovém prostoru. V tabulce jsou vždy tři sloupce z měření. Jde o hodnoty na konci každé měřené minuty, celkem tedy 3minuty na jednom schodu a  měření v různých časových slotech.

Měření v jiných, než koncových časech má zcela jasnou výhodu. Berte v potaz, že většinou vidíte data pouze z třetího sloupce, na konci daného schodu.

Čeho zajímavého si můžeme všimnout?

Na schodu 300W vidíme, že se hladina krevní glykémie příliš nehýbe. Nicméně hladina laktátu nám poměrně razantně skočí po druhé minutě. Tady je pa ideální informace doplnit nejen spotovým měřením vnitřního prostředí, ale i kontinuálním měřením. Od toho tu máme dva grafy z Moxy a z Leomo.

Záznam z Moxy – první pokles je rozjetí. Následuje další pokles, který jde ale trendově nahoru. Druhý pokles sturace jde nahoru již méně a zároveň nám roste tHb (hnědá). Další pokles satruce je již spíše plochý a kopírován nárůstem tHb. Dále nám již saturace prakticky jen padá.

 

Za fialovou tečkou nám dochází k trendově strmějšímu nárůstu pohybu – zde v kotníku. (spodní graf).

 

Na hladině 300W sice tedy končíme na laktátu 2,6 ale je vidět, že důvodem toho, že to je v prostoru relativně udržitelném je spíše to, že schod nepokračoval dále.

 


V několika málo větách jsem nastínil problematiku “délky schodu”. Zároveň potřebu vše detailně analyzovat, protože se nám může stát, že nám nějaký parametr vypadne z očekávnaých hodnot. Zejména jde o glykémii, která vcelku rostla, což je očekávané – tělo předpokládá zátěž a tak do oběhu posílá více “energie”. Zde se nám také změna parametrů potkala v jednom čase – rozpad pohybového vzoru mohl nastat dříve, či naopak později. To, že nám roste laktát v místě, kde nám kontinuálně padá saturace, roste tHb a změní se tehchnika šlapání, to není úplně běžné. V pokračování článku se podíváme právě na tyto případy, které jsou v praxi spíše většinové.

 

 

 

 

 

You may also like...

Napsat komentář