Ketony, část druhá

 

struktura testu – 180 minut rozložených do pyramid, časovka na 15minut a minutový sprint

minulém článku jsem uvedl problematiku exogenních ketonů, včetně odkazů na studie, které potvrzují jejich výhody a vliv.  Vliv na výkon je však víceméně sporný, a záleží na několika proměnných. V dnešní studii se podíváme na to, jak dokázat, že ketony nijak nepomáhají a v pokračování si řekneme proč tomu tak je.

 

Studie:

https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpregu.00198.2021

 

Zmíněná studie proběhla dvakrát. V první studii stejných autorů se ketony dodávaly na začátku tréninku a rozporoval se výkon v závěru. V druhé studii, která reflektovala výtky obhájců ketonů, se dodávaly různé látky v průběhu. Obdobně v mém měření, které jsem zmiňoval v prvním článku – první úseky bez dodaných ketonů, další naopak na velmi vysoké hladině.

Oponenti první studie zmiňovali zejména špatné načasování a špatnou stravu před testem. V druhé studii se změnilo časování, nezměnila se však strava (!), která zůstala na standardní úrovni. Míra komplexnosti těchto studií je příliš vysoká a pojmout všechna data do validní studie je problém.

Z měření totiž plyne (ať už studie či mé vlastní), že dopady na tělo (suplementace) jsou individuální. A jde primárně (dle mého) o schopnost ketony metabolizovat a využít. Což ne každý evidentně umí.

Protokol dnešní studie tedy počítal s tříhodinovým zatížením, rozkouskovaným do třeicetiminutových pyramidových úseků. Toto se změnilo oproti první studii. Simulace silničního závodu byla výrazně lepší. Následovala časovka na 15minut a minutový all-out sprint. Výsledek na hodnocení výkonnosti? Beze změny.

Změn, ale i výrazných, bylo dosaženo na fyziologických parametrech. Objem i frekvence nádechů (! Kam ten kyslík šel?) stejně jak změny na průtoku krve svalem, hladině glykémie. Naopak subjektivní hodnocení probandů neprokázalo změny – lidé nedokázali identifikovat, kdy v sobě měli nějakou měřenou látku.

 

Druhá studie proběhla již bez poklesu hladiny ketonů v krvi

Přidám závěr studie, který ponechávám v originálním znění.

We show that acute exogenous ketosis induced by KE increases both blood and muscle oxygen saturation during prolonged exercise in normobaric hypoxia. In contrast, BIC decreased blood oxygen saturation without impacting muscle oxygenation. Nonetheless, these effects did not impact exercise performance.

 

Pokud zde tedy existuje nějaký benefit, ani tato opakovaná studie, která akceptovala některé výhrady oponentů, to nedokázala změřit. A o to zde jde především – pokud se prokážou změny na fyziologických parametrech, cílem není ani tak rozporovat efekt na výkonnosti. Cílem je identifikovat místa a způsoby, kdy nám tento doplněk může pomoci k vyšší výkonnosti. Protože to je to, co výkonnostní sportovce zajímá, že?

Pokračování článku

 

Ventilační parametry mluví jasně – vliv suplementace je velmi výrazný

You may also like...

Napsat komentář