Studie

K obsahu webu začnu přikládat také přeložené studie.  Mám už poměrně plnou knihovnu různých textů a chci si v tom udělat pořádek. Alespoň se dozvíte, odkud čerpám informace 🙂 Většinou jsou to koupené anglické texty, které nechám přeložit placeným překladačem a připojím svůj komentář. Překladač jsem nikdy nezkoušel, ale přepisovat se mi to nechce a po fenomenálním neúspěchu s přednáškou trenéra Zdeňka Štybara v angličtině, kdy jsem stále v šoku, jak málo lidí se připojilo, jsem se rozhodl pořídit i překlad.

První studií je Core Stability in Athletes: A Critical Analysis of Current Guidelines

Volně dostupný abstrakt:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27475953/

 

Překlad a komentář studie je tedy v nové rubrice a jednotlivě zde. První studie dostupná i pro předplatitele podcastu, protože teď byla zase trošku pauza.

 

Druhým zveřejněným textem je manuál pro rodiče hokejistů. To jsem si před několika lety nechával přeložit, dnes je to výrazně jednodušší. Jde totiž o ŠVÉDSKÝ manuál.

……

Abstrakt V posledních dvou desetiletích se cvičení svalů
středu těla dostalo do popředí zájmu profesionálních
sportovců. Výzkum se zaměřil na prevenci zranění a
zvýšení sportovní výkonnosti. Analyzovali jsme směrnice
pro tzv. funkční silový trénink pro prevenci bolestí zad a
zjistili jsme, že programy jsou podobné programům pro
rehabilitaci bolestí zad; dokonce i argumenty byly totožné.
Překvapivé je, že většina specifikací cvičení nebyla
testována z hlediska jejich účinnosti ani porovnávána se
specifikacemi zátěže, které se běžně používají pro silový
trénink. Analýza vědecké literatury o cvičeních na stabilitu
jádra ukazuje, že ke zdůvodnění směrnic pro cvičení byly
použity adaptace v centrálním nervovém systému
(dobrovolná aktivace svalů trupu). Adaptace
morfologických struktur, které jsou důležité pro stabilitu
trupu, a tedy i zdraví sportovce, nebyly v experimentálních
studiích ani v přehledech dostatečně řešeny. V tomto článku
vysvětlujeme, proč jsou pokyny vytvořené pro rehabili taci
bolestí zad nedostatečné pro silový trénink u
profesionálních sportovců. Kriticky rozebíráme běžné
koncepty, jako je “selektivní aktivace” a trénink na
nestabilních površích.

 

Ukázka textu:

Pojem “základní stabilita” nemá jasnou definici. V
závislosti na autorovi (autorech) může pojem “core
stability” zahrnovat pouze extenzory, flexory, laterální
flexory nebo rotátory páteře. Komplexnější přístup zahrnuje
všechny svaly mezi rameny a pánví. Vzhledem k tomu, že
poloha kyčlí ovlivňuje nastavení páteře, a tím i aktivitu
svalů trupu [20-22], tento článek upřednostňuje druhý
přístup. Zde uvedené tréninkové metody jsou však platné
pro každý sval, který je třeba posílit, protože adaptační
mechanismy zůstávají stejné [9, 23, 24].
Pojmy “stabilizace”, “posilování” a “svalová aktivace” se
často používají vedle sebe, jako by se jednalo o samostatné
cíle tréninku; stabilizace je však výsledkem svalových sil
[12, 25]. Aktivace svalů trupu a jejich kontrakční potenciál
(svalová hmota) tyto síly vytváří, a proto vedou ke
stabilním a bezpečným polohám páteře. Svalová hmota je
morfologickým základem určujícím, jak velkou sílu lze
vyprodukovat [26-42]. Tento
potenciál musí být získán prostřednictvím centrálního
nervového systému (CNS). Plný potenciál svalu se projeví
pouze tehdy, pokud je sval nebo několik svalů adekvátně
aktivováno, a to specifickým způsobem pro daný úkol,
který se nazývá intra- nebo inter- svalová koordinace.
Stabilizace je tedy výsledkem svalové hmoty
(kontraktilního potenciálu) a její aktivace prostřednictvím
CNS (využití tohoto potenciálu)

You may also like...

Napsat komentář