Na tréninku jsem dostal nedávno otázku, co všechno musím dělat jako trenér mimo vlastního trénování.

Je toho hodně 🙂

Třeba takové plánování, ale myslím že otázka mířila jinam, na nutnou necyklistickou činnost. Takže třeba aktuálně tu mám dvě takové jobovky. Rozhodl jsem se prosadit evidenci tréninku online a nelíbí se mi schválený kalendář závodů.

….dovolte mi prosím zareagovat a lehce připomínkovat výsledek kalendářního kongresu z pozice trenéra mládeže a juniorské dráhové reprezentace.

Uvědomuji si náročnost rozhodování a jistou nutnost termínových kolizí, ale stávající stav považuji za extrémně „nedotažený“.

 

Jestli je u nás nějaká rychlostní disciplína mezinárodně úspěšná, jsou to sprinty na dráze. Metodicky je také rozvoj rychlosti na dráze velmi důležitý zejména u (mladší) mládeže – kadeti, žáci.

 

  1. Zařazení MČR ve sprintech těsně před MČR na silnici způsobí absenci sportovců na tomto MČR, protože silniční MČR má samozřejmě větší prestiž. (jeden den pauza mezi MČR na silnici a dráze)

 

  1. Zařazení dvou ČP proti sobě (Framar – sprinty, Hodkovice – silnice) způsobí opět to samé.

 

Prakticky tak v kalendáři není jediný sprinterský závod pro žáky a kadety!

 

Za trochu méně závažné považuji pak pro juniory absolvování MČR na silnici, MČR ve sprintech a MČR v časovce družstev (v tomto pořadí) během pouhých deseti dnů. Toto se netýká samozřejmě nejlepších sprinterů, ale v situaci, kdy je počet juniorů obecně nižší, je to reálně neabsolvovatelné i pro „střední část“ startovního pole.

 

A ta metodika….

Návrh metodiky pokročilého vykazování činnosti

Stávající stav

Systém evidence tréninky vychází z „papírového formuláře“, používaného po desetiletí. Je tedy vyzkoušený, funkční a spolehlivý. Převod do „excelové“ podoby v poslední dokádě pak ulehčil a zpřehlenil papírovou práci s vlastním formulářem. Mezi další výhody patří neprovázanost na konkrétní platformu (MS Excel, OpenOffice…), dostupnost a jednoduchost. Systém z principu eviduje vše, co šlo evidovat v minulosti – tedy zejména data z tachometru. Další parametry evidence jsou pak většinou kvalifikovaný odhad (intenzita tréninku zejména).

Evidujeme:

Čas v zatížení (celkem)

Čas v intenzitě (potažmo druhu zátěže – časovka, síla atd.)

Vzdálenost

Rozdělení na druh zátěže (SKP, OKP)

Doplňkové informace (tep, nemocnost, fáze, regenerace)

Navrhovaný stav

S rozvojem internetu, prakticky neustálého připojení na družicový signál GPS a rozvoj dalších měřících zařízení (wattmetr např.) je umožněno evidovat další parametry tréninku. Díky sdílené formě online pak lze jednoduše přecházet mezi vlastní evidencí (výkazem) a plánováním tréninku, oboje pak prakticky bez zpoždění.

 

Možnosti evidence:

Trasa (evidence GPS)

Čas v zónách dle dalších parametrů (výkon)

Samostatným benefitem pak je nemožnost špatného odhadu vzdálenosti, dopočtů atd. Prakticky se setkávám s poklesem ujeté vzdálenosti s přechodem na měření dle GPS v dlouhodobém horizontu.

Cílem není nahradit stávající systém, ale umožnit nový jako variantu evidence. Zejména pro mladší kategorie se domnívám, že je evidence pomocí tabulky více než dostatečná.