Analýza výsledků časových disciplín 1996 – 2015

Vstupní data:

 • výsledky ČP Motol (jaro 1996-2015), závody na 200m 2km kadetů a 3km juniorů
 • výsledky jarních silničních ČP (Soběslav, Zbraslav, Pičín)

Vstupní hodnoty: kompletní výsledky – časy, počty startujících, počty a názvy oddílů (některé roky nejsou kompletní, od začátku systému cyklovysledky.cz jsou data kompletní)

 

image001

 

Objektivní analýzou bych se chtěl oprostit od subjektivních dojmů (dříve se jezdilo rychleji, dnes už ty kopce nejsou, co bývaly a vůbec, cyklistika už není to co za našich mladých let…). Vybral jsem pouze závody kadetů a juniorů a hledal objektivní matematická a statistická fakta. Až tato fakta pak srozumitelně interpretovat slovně. Pro hodnocení používám několik dat

 • Nejrychlejší dosažený čas (s malou vypovídací hodnotou)
 • Průměr třech nejlepších časů (s lepší vypovídací hodnotou)
 • Průměr deseti nejlepších časů
 • Medián (nejčastější) deseti nejlepších časů (vypovídá o skutečné síle daného ročníku)
 • Počet startujících (v kombinaci s mediánem TOP10 plně vypovídající hodnota)
 • Desátý nejlepší čas (jako doplňková informace)

 

Cílem je analyzovat změny v časech a počtech startujících s ohledem na vnější faktory. Protože péče o mládež je v čase pohyblivá, je třeba vzít v potaz že, jakákoliv změna se projeví až v horizontu minimálně dvou až tří let. Pokud je ovlivněna i základna trenérů či rozhodčích tak spíše ještě déle.

 1. Počty

Razantně ubývá juniorských sportovců. Od roku 2003, kde je vrchol jsme se pohybovali vcelku stabilně. Poslední tři roky jsou co do počtu tragické.

To je hodně subjektivní závěr, pokud se oprostíme od všeho ostatního, tak zjistíme, že až tak zásadní pokles sportovců jarní ČP v Motole nepotkal. Podproblémem tak je nárůst dívčí cyklistiky! Každý oddíl má nějakou kapacitu pro zajištění sportovců. Ať už personálně, tak materiálně pro dopravu na závody. Jenže zatímco v roce 2003 startovaly juniorky 2(!), tak na letošním ČP startovalo 24 dívek a žen.

Jestliže cca třetinu startovního pole tvoří dívky, je třeba pro zachování potenciálu a výkonnostního růstu chlapců mít o tento počet více oddílů! Samozřejmě to není myšleno tak, že za pokles výkonnosti mohou dívky – jen je třeba vzít v potaz, že klesající počet chlapců je v kontextu s rostoucím počtem dívek v zásadě v pořádku. Problém ale nastává v okamžiku, kdy je cílem vrcholná příprava – a zde je nutná široká základna soupeřících sportovců.

image003

 

Na výše uvedených grafech je vidět klesající počet závodníků. Skok je vidět v ročníku 2007. V návaznosti na následující oddíl o časech je pak vidět nejen zlepšení v odpovídající kategorii juniorů o dva roky později, ale prakticky i dopady na jmenovité závodníky.

Závěr – počty

Lze vysledovat závislost mezi počtem kadetů a výsledky odpovídající kategorie juniorů. Přestože je znatelný pokles v kategorii juniorů, počtem silný ročník dosahuje dobrých časů i v pozdějších letech. Jednou z priorit by tedy mělo být razantní posílení počtu startujících kadetů.

 

 1. Časy

Zde je zajímavé sledovat vývoj časů nejen z pohledu jedné kategorie, ale i vývoj v čase za celý dorostenecký věk (čtyři roky kadetů a juniorů).

Průměrný čas z mediánu TOP10 za sledované období kadetů na 2km je 2:32. V posledních dvou letech jsme na hodnotě 2:30 a 2:29. Třetí rok zpět jsme na hodnotě 2:32 (aktuální junioři)

Dlouhodobě jsou slabší ročníky 2005 a 2006 (2:35). Nejlepší ročník je pak 2010 a 2015.

U juniorů na 3km je průměr mediánu TOP10 za sledované období 3:37. Letos jsme na hodnotě 3:43 (nejhorší za celé období!) předcházelo dvakrát 3:39. Při pohledu z kadetů je zajímavý ročník 2012, tedy opakování nejlepšího ročníku 2010. Tam je hodnota 3:33 (3. Nejlepší za období)

Dva až tři roky dopředu tedy víme, s jak silným ročníkem budeme pracovat v kategorii juniorů na MS či na ME, bez ohledu na subjektivní dojmy a hodnocení.

Vcelku zajímavým zjištěním pak je relativně vysoká vyrovnanost časů v kategorii kadetů. Přestože se vzdálenost s přechodem do další kategorie prodlouží o 1km, tedy o polovinu, rozptyl časů roste až na trojnásobnou hodnotu. Vysvětlení je zřejmě v chování sportovců. V juniorech se cyklistika již profesionalizuje a je zde samozřejmě jistý odchod talentů. V případě slabšího ročníku, co do počtu startujících, se pak absence i relativně průměrných závodníků projeví zásadním oslabením celé kategorie.

image005

image007

Co do grafického zpracování je patrná i změna časů na desátém místě. Zatímco v kategorii kadetů jsou časy na desátém místě relativně vyrovnané, resp. se pohybují okolo hodnoty 2:35 což je nějaký standardní čas. V kategorii juniorů, o graf výše je pak vidět postupná degradace. Zatímco nejlepší čas se v zásadě moc nemění, nebo je ovlivněn jednoduše jedním talentovaným sportovcem, desáté místo v kategorii juniorů se posouvá do stále horších časů.

Vzhledem k předchozímu je zajímavé také sledovat rozdíl časů mediánu TOP10 na 2km kadetů a 3km juniorů. Toto sledování lze udělat dvojím způsobem, porovnávat kategorii kadetů a juniorů v jednom roce, či sledovat rozdíly jednoho ročníků juniorů s obdobím -2 roky, tedy kdy byli kadeti. (2 roky posun med J – med K) Trend posledních let je zde bohužel tragický. Každý ročník juniorů je výrazně horší jak, před dvěma lety v kategorii kadetů. Závodníci tedy prohrávají souboj sami se sebou. Pro skutečně statistické pozorování se díky posunu o dva roky bohužel nevyhneme ztrátě dat, takže počet měření je již nižší, ale pointa je myslím srozumitelná.

 

Prakticky nejsme jako „cyklistika“ schopní i z relativně nadějného ročníku kadetů udržet dostatečnou kvalitu až do juniorů. Nejlepším v ročníku se zmenší konkurence z průměrných a jejich zlepšování ustrne. Nezbývá tak jiná možnost než nutnost mezinárodních startů, které jsou řádově nákladnější jak udržení domácí konkurence.

 image011

image009

 

Závěr – časy

Považuji za absolutní nutnost vytvoření reprezentace již v kadetském věku. Protože pro udržení konkurenčního prostředí jsou nutné systémové změny, které jsou pro delší a rozsáhlejší debatu, je nutné talentovaným jedincům umožnit rozvoj již od kadetů a nahradit tak ubývající kvalitu a kvantitu v juniorském věku. Sportovci musí již v kadetech vědět, kam se s nimi počítá a zejména absolvovat druhou polovinu sezony a zimní přípravu před juniorskou sezonou velmi kvalitně. Pro práci v juniorském věku by pak přicházelo již předpřipravené družstvo.

 

 

 1. Oddíly

Před deseti lety (1996-2004) byla hegemonem co do počtu závodníků Dukla Praha (1/4 až 1/3 startovního pole). Až do roku 2010 je počet závodníků na oddíl víceméně rovnoměrný. Aktuálně (2015) tuto roli převzalo TJ Kovo (1/4 startovního pole).( Objektivně, vzhledem k autorovi, je třeba říci, že analýza se týká závodu ČP Motol, je tedy v zásadě žádoucí aby převahu startujících měl domácí oddíl, který je schopen dodat i závodníky s takovou výkonností, že je vzdálenější oddíly již nepřivezou. ) Je patrný pokles počtu oddílů, nicméně statisticky nejde o nijak zásadní data. Jistá míra specializace všech oddílů obecně snížila počty startujících oddílů.

Subjektivně:

Dlouhodobě je neudržitelné trénovat sportovce bez konkurenčního prostředí. V roce 2004 startovalo na silničním ČP v Pičíně 140 domácích závodníků v kategorii kadetů. Pouze cílení na kvalitu v juniorské kategorii, dle mého soudu, způsobilo pokles „výhodnosti“ péče o mladší a horší sportovce. Zpětně na to pak doplácí i ti nejlepší.

Věkové složení oddílu by mělo být z hlediska kategorií vcelku vyrovnané. Jistý pokles počtu závodníků směrem k juniorům či mužům je jen racionální. Absence mladších kategorií v klubech, vznik oddílů působících pouze jako schránky pro nejlepší sportovce – oboje je v rámci jednoho oddílu rozumné chování, z pohledu snahy o obecný rozvoj výkonnostní cyklistiky je toto cesta do pekel.

 

 1. Závěr

Z pohledu efektivity vynaložených prostředků, času a úsilí vidím nutnost sledovat zejména sportovce v kadetském věku. V případě ohrožení jejich přípravy je finančně výhodnější věnovat se jim již v druhém roce kadetského věku. V juniorském věku již pak nemusí být s čím pracovat

 

You may also like...

7 Responses

 1. Zuzka Kuchařová napsal:

  Takže i podloženo daty vychází pořád to samé, co člověk ze závodů tak nějak vytuší. Těžko si představit doby, kdy (podle vyprávění staršího bratra) kdo se nekvalifikoval na začátku víkendu v Motoli mohl jet domů, protože do dalších závodů už by se na dráhu prostě nevešel…

 2. Pavel Skuhravy napsal:

  Jestli se dobre pamatuji, tak jiz v okolo roku 1975 byli vybirani nejlepsi kadeti druhorocaci do reprezentace a na podzim absolvovali spolecne soustredeni s juniorskou reprezentaci a myslim, ze to bylo pro ty, kteri to prezili, velmi prinosne.

 3. Babangida napsal:

  Myslim, ze do statistik jeste bylo zapomenuto zahrnout jeden nemene podstatny faktor a to je dnesni material na kterem se jezdi…
  Uprimne si myslim, ze kdyby zavodaci pred 10 lety meli stejny material jeste by z casu nejaka ta vterina ubyla…

  • admin napsal:

   No to je teoreticky správný postřeh. Nicméně za deset let se materiál víceméně nezměnil. Já jako junior v roce 2003 závodil na duralovém Duratecu, disk Novák případně byli v Dukle nějaké ty Bayery či ruské disky. Občas nějaký Comete disk.

   Situace dnes je víceméně stejná, jen u kadetů a žáků je více karbonových kol s vyšším ráfkem.

   K nějakému převratnému vývoji nedošlo ani v horizontu dvaceti (!) let.

   K masivním investicím dochází na silnici. Ale ono to je dané částečně tím, že silniční materiál kupují rodiče. Dráhový pak oddíly, u kterých je větší tah na poměr cena/výkon.

   Takže co se týče statistiky ČP Motol, materiál v tom nehraje žádnou roli. Týká se semozřejmě jen závodů mládeže u nás.

 1. 31.7.2015

  […] si vlastn tréninkové deníky. Abych se oprostil právě od problému selektivní paměti, analyzoval jsem časy za posledních dvacet let. Čísla člověk „neodrbe“. Nedávno mi jeden výborný cyklista tvrdil jak jezdil v […]

 2. 18.11.2015

  […] pro děti? Protože ono by to zřejmě přilákalo větší množství dětí. A přestože existují jisté problémy s náborem dětí, jsme schopni zareagovat a absorbovat zvýšení zájmu o náš sport ve […]

Napsat komentář